artykuł nr 1

Uchwała Nr 52/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne

Załączniki:
RG-52-LV-2018 309.938 KB
zal1 do RG-52-LV-2018 3.698 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 51/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-51-LV-2018 262.120 KB
zal do RG-51-LV-2018 1.768 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 50/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach poprzez zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7 w Rędzinach

Załączniki:
RG-50-LV-2018 346.279 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 49/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

Załączniki:
RG-49-LV-2018 412.546 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 48/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
RG-48-LV-2018 459.440 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 47/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031

Załączniki:
RG-47-LV-2018 254.510 KB
zal1 do RG-47-LV-2018 7.035 MB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 46/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Załączniki:
RG-46-LV-2018 317.840 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 45/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018rok

Załączniki:
RG-45-LV-2018 321.202 KB
zal1 do RG-45-LV-2018 8.309 MB