artykuł nr 1

Uchwała Nr 44/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmiany uchwały nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Załączniki:
RG-44-LIV-2018 362.759 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 43/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmiany Uchwały nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
RG-43-LIV-2018 304.163 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 42/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe

Załączniki:
RG-42-LIV-2018 333.286 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 41/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031

Załączniki:
RG-41-LIV-2018 247.107 KB
zal do RG-41-LIV-2018 5.919 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 40/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018rok

artykuł nr 6

Uchwała Nr 39/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr 70/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku

Załączniki:
RG-39-LIV-2018 339.305 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 38/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Załączniki:
RG-38-LIV-2018 286.807 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 37/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2017r

Załączniki:
RG-37-LIV-2018 253.268 KB