artykuł nr 1

Uchwała Nr 94/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-94-XLVII-2017 225.237 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 93/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018

Załączniki:
RG-93-XLVII-2017 289.226 KB
zal do RG-93-XLVII-2017 4.127 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 92/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2018

Załączniki:
RG-92-XLVII-2017 339.665 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 91/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Załączniki:
RG-91-XLVII-2017 1.049 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 90/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Załączniki:
RG-90-XLVII-2017 677.004 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 89/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032

artykuł nr 7

Uchwała Nr 88/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok