artykuł nr 1

Uchwała Nr 67/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie.

Załączniki:
RG-67-XLIII-2017 328.339 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 66/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

Załączniki:
RG-66-XLIII-2017 370.634 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 65/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu.

Załączniki:
RG-65-XLIII-2017 371.233 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 64/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach.

Załączniki:
RG-64-XLIII-2017 380.443 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 63/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach.

Załączniki:
RG-63-XLIII-2017 374.869 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 62/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr II/51/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Załączniki:
RG-62-XLIII-2017 308.209 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 61/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr II/50/2014 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-61-XLIII-2017 287.187 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 60/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr II/49/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-60-XLIII-2017 289.468 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 59/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy

Załączniki:
RG-59-XLIII-2017 277.457 KB
zal do RG-59-XLIII-2017 313.254 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 58/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
RG-58-XLIII-2017 340.271 KB
zal do RG-58-XLIII-2017 5.933 MB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 57/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020

artykuł nr 12

Uchwała Nr 56/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok