artykuł nr 1

Uchwała Nr 54/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny dla obszaru Cementowni Rudniki w miejscowości Konin

Załączniki:
RG-54-XLI-2017 3.384 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 53/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
RG-53-XLI-2017 527.593 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 52/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rędziny

Załączniki:
RG-52-XLI-2017 295.699 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 51/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Załączniki:
RG-51-XLI-2017 229.196 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 50/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany w wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2017 - 2022

Załączniki:
RG-50-XLI-2017 6.095 MB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 49/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok

Załączniki:
RG-49-XLI-2017 2.459 MB