artykuł nr 1

Uchwała Nr 31/XXXVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy

Załączniki:
RG-31-XXXVIII-2017 273.786 KB
zał do RG-31-XXXVIII-2017 323.653 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 30/XXXVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Załączniki:
RG-30-XXXVIII-2017 399.965 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 29/XXXVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Załączniki:
RG-29-XXXVIII-2017 479.550 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 28/XXXVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok