artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/XXXV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2017 r.

Załączniki:
RG-15-XXXV-2017 1.574 MB
zal1 do RG-15-XXXV-2017 311.393 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 14/XXXV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Załączniki:
RG-14-XXXV-2017 747.340 KB
zal1 do RG-14-XXXV-2017 801.014 KB
zal2 do RG-14-XXXV-2017 506.058 KB
zal3 do RG-14-XXXV-2017 686.161 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 13/XXXV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017 - 2022

Załączniki:
RG-13-XXXV-2017 301.251 KB
zal1 do RG-13-XXXV-2017 4.131 MB
zal2 do RG-13-XXXV-2017 827.889 KB
zal3 do RG-13-XXXV-2017 335.897 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 12/XXXV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok

Załączniki:
RG-12-XXXV-2017 259.043 KB
zal1 do RG-12-XXXV-2017 693.436 KB
zal2 do RG-12-XXXV-2017 476.409 KB