artykuł nr 1

Uchwała Nr 11/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny na 2017 rok

Załączniki:
RG-11-XXXIV-2017 51.340 KB
zal do RG-11-XXXIV-2017 890.441 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 10/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-10-XXXIV-2017 48.526 KB
zal1 do RG-10-XXXIV-2017 71.744 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 9/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność w drodze darowizny działek nr 19/1.19/3,19/5 km 7 obręb Kościelec

artykuł nr 4

Uchwała Nr 8/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały 84/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rędziny.

Załączniki:
RG-8-XXXIV-2017 80.658 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 7/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanych z zakładem budżetowym.

Załączniki:
RG-7-XXXIV-2017 60.437 KB
zal do RG-7-XXXIV-2017 189.265 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 6/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania opłat oraz dodatkowych warunków związanych z opłatami za przedszkole.

Załączniki:
RG-6-XXXIV-2017 93.795 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 5/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Gminy Rędziny".

Załączniki:
RG-5-XXXIV-2017 74.931 KB
zal do RG-5-XXXIV-2017 509.870 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 4/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 86/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Załączniki:
RG-4-XXXIV-2017 82.920 KB
zal do RG-4-XXXIV-2017 236.576 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 3/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny dla obszaru Cementowni Rudniki miejscowości Konin

Załączniki:
RG-3-XXXIV-2017 77.488 KB
zal do RG-3-XXXIV-2017 225.342 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 2/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok

Załączniki:
RG-2-XXXIV-2017 60.476 KB
zal1 do RG-2-XXXIV-2017 527.019 KB
zal2 do RG-2-XXXIV-2017 184.541 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 1/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rędziny Nr.102/XXXII/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku na 2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2017

Załączniki:
RG-1-XXXIV-2017 55.226 KB
zal1 do RG-1-XXXIV-2017 659.074 KB