artykuł nr 16

zarządzenie nr 0050.126.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Olawińskiej - Klimczak pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji.

Załączniki:
zwg0050.126.2017 309 KB
artykuł nr 17

zarządzenie nr 0050.125.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Jabłońskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Załączniki:
zwg0050.125.2017 300 KB
artykuł nr 18

zarządzenie nr 0050.124.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Jabłońskiej pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

Załączniki:
zwg0050.124.2017 317 KB
artykuł nr 19

zarządzenie nr 0050.123.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

artykuł nr 20

zarządzenie nr 0050.122.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 grudnia 2017 roku.
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Rędziny za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.122.2017 271 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020