artykuł nr 1

Uchwała Nr 109/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016-2022

artykuł nr 2

Uchwała Nr 108/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

Załączniki:
RG-108-XXXII-2016 49.526 KB
zal do RG-108-XXXII-2016 67.259 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 107/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

Załączniki:
RG-107-XXXII-2016 63.079 KB
zal1 do RG-107-XXXII-2016 299.245 KB
zal2 do RG-107-XXXII-2016 200.904 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 106/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie Statutu Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-106-XXXII-2016 2.169 MB
zal1 do RG-106-XXXII-2016 192.142 KB
zal2 do RG-106-XXXII-2016 52.638 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 105/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na rok 2017

Załączniki:
RG-105-XXXII-2016 56.066 KB
zal do RG-105-XXXII-2016 45.382 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 104/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2017

Załączniki:
RG-104-XXXII-2016 64.095 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 103/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017 - 2022

artykuł nr 8

Uchwała Nr 102/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2017