artykuł nr 1

Uchwała Nr 101/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017

Załączniki:
RG-101-XXXI-2016 66.850 KB
zal do RG-101-XXXI-2016 1,004.554 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 100/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego

Załączniki:
RG-100-XXXI-2016 54.758 KB
zal do RG-100-XXXI-2016 78.995 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 99/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny".

artykuł nr 4

Uchwała Nr 98/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Załączniki:
RG-98-XXXI-2016 72.348 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 97/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2016

Załączniki:
RG-97-XXXI-2016 71.898 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 96/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Załączniki:
RG-96-XXXI-2016 234.416 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 95/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2017

Załączniki:
RG-95-XXXI-2016 83.997 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 94/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie określenia stawek od podatku od nieruchomości na rok 2017

Załączniki:
RG-94-XXXI-2016 162.653 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 93/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016 - 2022

Załączniki:
RG-93-XXXI-2016 64.456 KB
zal1 do RG-93-XXXI-2016 1.121 MB
zal2 do RG-93-XXXI-2016 257.378 KB
Załącznik 90.470 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 92/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2016 rok