artykuł nr 11

Uchwała Nr 81/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela

Załączniki:
RG-81-XXX-2016 85 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 80/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą instrumentów płatniczych, na których przekazywany jest pieniądz elektroniczny podatków stanowiących dochód  budżetu Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-80-XXX-2016 65 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 79/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży

Załączniki:
RG-79-XXX-2016 123 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 78/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016 - 2022

artykuł nr 15

Uchwała Nr 77/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2016 rok