artykuł nr 6

Uchwała Nr 86/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Załączniki:
zal do RG-86-XXX-2016 256 KB
RG-86-XXX-2016 64 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 85/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
zal do RG-85-XXX-2016 394 KB
RG-85-XXX-2016 69 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 84/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie okrślenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rędziny

artykuł nr 9

Uchwała Nr 83/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej

Załączniki:
RG-83-XXX-2016 121 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 82/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodenj w Katowicach na realizację zadania polegającego na termomodernizacji budynku gminnego Klubu Sportowego "LOTNIK" w Kościelcu ul. Wolności 93

Załączniki:
RG-82-XXX-2016 72 KB