artykuł nr 1

Uchwała Nr 91/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-91-XXX-2016 348.925 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 90/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Załączniki:
RG-90-XXX-2016 85.999 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 89/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny

Załączniki:
RG-89-XXX-2016 75.696 KB
zal do RG-89-XXX-2016 206.593 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 88/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie aktualności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny oraz miejscowych planów zagospodarwoania przestrzennego gminy Rędziny

Załączniki:
RG-88-XXX-2016 70.462 KB
zal do RG-88-XXX-2016 5.296 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 87/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
RG-87-XXX-2016 69.126 KB
zal do RG-87-XXX-2016 246.159 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 86/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Załączniki:
RG-86-XXX-2016 64.195 KB
zal do RG-86-XXX-2016 255.522 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 85/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
RG-85-XXX-2016 69.058 KB
zal do RG-85-XXX-2016 393.980 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 84/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie okrślenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rędziny

Załączniki:
RG-84-XXX-2016 174.202 KB
zal 1 do RG-84-XXX-2016 43.627 KB
zal 2 do RG-84-XXX-2016 77.575 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 83/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej

Załączniki:
RG-83-XXX-2016 121.425 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 82/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodenj w Katowicach na realizację zadania polegającego na termomodernizacji budynku gminnego Klubu Sportowego "LOTNIK" w Kościelcu ul. Wolności 93

Załączniki:
RG-82-XXX-2016 71.911 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 81/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela

Załączniki:
RG-81-XXX-2016 85.286 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 80/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą instrumentów płatniczych, na których przekazywany jest pieniądz elektroniczny podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-80-XXX-2016 64.819 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 79/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży

Załączniki:
RG-79-XXX-2016 123.006 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 78/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016 - 2022

Załączniki:
RG-78-XXX-2016 60.659 KB
zal 1 do RG-78-XXX-2016 1.090 MB
zal 2 do RG-78-XXX-2016 318.926 KB
zal 3 do RG-78-XXX-2016 131.841 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 77/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2016 rok

Załączniki:
RG-77-XXX-2016 87.592 KB
zal 1 do RG-77-XXX-2016 63.871 KB
zal 2 do RG-77-XXX-2016 320.336 KB
zal 3 do RG-77-XXX-2016 955.475 KB