artykuł nr 71

Komisja Rewizyjna

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 01.08.2019 r. (tj. czwartek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

 

1. Zapoznanie się  radnych z protokołem z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.

2. Zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki  Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 72

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 73

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej  w obrębie ewidencyjnym: Rudniki gm. Rędziny.

Załączniki:
Ogłoszenie 586 KB
artykuł nr 74

posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 16 lipca 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 15,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

 

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Rozpatrzenie skarg na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 75

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

 Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień 08 lipca  2019 r. (tj. poniedziałek) na godz.7.15 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2019-2032. 

3.  Sprawy różne.