artykuł nr 66

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 13 sierpnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 15,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Zaopiniowanie skarg Nr 1510.3.2019, Nr 1510.6.2019, Nr 1510.8.2019, Nr 1510.9.2019, Nr 1510.10.2019, Nr 1510.11.2019 na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 67

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny informuje, że w dniach 06.08.2019 r. i 07.08.2019 r. odbędą się spotkania konsultacyjne w związku z opracowaniem „Programu Urządzeniowo – Rolnego dla Gminy Rędziny”. Datę, godzinę oraz miejsce spotkań przedstawiono w poniższej tabeli.
Zainteresowane strony serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
Ogłoszenie 140 KB
artykuł nr 68

Informacja

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

Załączniki:
Informacja 401 KB
artykuł nr 69

Informacja

uproszczone plany urządzenia lasu

artykuł nr 70

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.14.2019

Załączniki:
Obwieszczenie 289 KB