artykuł nr 56

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 28 sierpnia 2019 r. (tj. środa) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 57

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień 27 sierpnia  2019 r. (tj. wtorek) na godz.15.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :
1.  Zaopiniowanie  projektów uchwał w sprawie:    
a)  zmiany uchwały nr 60/XI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
b)  zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
c)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2019-2032.  
d)  pomocy dla Miasta Częstochowy.
2. Omówienie kosztów utrzymania poszczególnych jednostek OSP w gm. Rędziny.
3. Sprawy różne.

artykuł nr 58

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załączniki:
Ogłoszenie 988 KB
artykuł nr 59

WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW PRZEPROWADZONEJ W RUDNIKACH

Zgodnie z Ogłoszeniem Starosty Częstochowskiego przypominamy, iż w dniach 19, 20 i 21 sierpnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach właściciele nieruchomości położonych w Rudnikach mogą się zapoznać z projektem opisowo-kartograficznym opracowanym w procesie modernizacji gruntów i budynków.

Poniżej cały tekst ogłoszenia Starosty Częstochowskiego.

Załączniki:
ogłoszenie 586 KB
artykuł nr 60

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2019 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 273 KB