artykuł nr 86

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny  Nr 0050.56.2017 z dnia

26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny 2 maja 2017 roku (wtorek) Urząd Gminy Rędziny jest nieczynny.

Dzień ten będzie odpracowywany w dniu 06 maja 2017 roku (sobota) w godzinach od 7,30 – 16,30

artykuł nr 87

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

Załączniki:
Wykaz nieruchomosci 439 KB
artykuł nr 88

Obwieszczenie

Pierwsza Licytacja Komornicza

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 89

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 19.04.2017

Załączniki:
Obwieszczenie 356 KB
artykuł nr 90

XXXVIII sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 1500  w  Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6.  Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.  Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
2.  Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wy-mienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
3.  Przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Rędziny za 2016 rok”.
4.  Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
5.  Nadania nazwy ulicy.

III . Informacje i zapytania
1.  Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.  Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Rędziny.